Sušice – Turistické tipy

Uprostřed náměstí Svobody stojí monumentální dvoupatrová renesanční radnice s 30,5 m vysokou vyhlídkovou věží přístupnou veřejnosti. Jedná se o jednu z největších radnic v Čechách.
Jedná se o skutečné jádro a centrum města.Sušické náměstí Svobody je živým centrem města s mnoha obchody, restauracemi, cukrárnami, úřady, je i místem, které láká k odpočinku, ale i k návštěvě několika turisticky zajímavých míst.
V prostorách muzea uvidíme předměty, které se vztahují k historii města a okolí. Najdeme tady expozici šumavského sklářství, sbírku dokumentující historii sušické výroby zápalek jako jedné z nejvýznamnějších v Evropě, sušický cínový poklad, kapucínskou knihovnu, jedinečnou sbírku skla Bruno Schreibera.
Ve výšce 85 metrů nad Sušicí a 551 metrů nad mořem se nachází barokní kaple Anděla Strážce, lidově zvaná Andělíček. Vrch Stráž, kde kaple stojí, sloužil v minulosti jako strážní a pozorovací místo. Místo je přístupné pěšky z náměstí ulicí Palackého a Alšovou nebo autem po silnici ze Sušice směr Žihobce.
Unikátnost sušické Křížové cesty spočívá v jejím zpracování a umístění. Jednotlivá zastavení, která jsou velmi citlivě zasazena do malebného svahu, ukovali umělečtí kováři, studenti Střední školy v Oselcích, jako svou maturitní práci v roce 2010.
Děkanský kostel byl postaven v polovině 14 stol., krátce po výstavbě městských hradeb (hlavní městská hradba tvoří jeho jižní obvodovou zeď) vedle starší kaple ze 13. stol., která byla zabudována do stavby jako sakristie.
Je patrně součástí většího nedostavěného gotického chrámu ze 14. stol. Současná podoba je z doby po požáru r. 1591. Cenná je tzv. Kabátovská kaple z 15. stol. s hvězdovou klenbou. Nyní je zde umístěno kamenné desatero ze zbořené židovské synagogy.
Kostel se stal poutním místem celého Pošumaví, protože brzy po vybudování daroval kostelu Jindřich Hýzrle z Chodů obraz Bolestné Panny Marie považovaný za zázračný.
Jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách.
Hřbitov byl založen pravděpodobně v roce 1876. Pohřbívalo se na něm do roku 1946.
Velký litinový kalich na vysokém podstavci se vypíná na dříve Šibeničním, dnes Žižkově vrchu ve výšce 618 metrů nad mořem. Místo je přístupné pěšky z náměstí po červené turistické trase ulicí Pod Kalichem.
Malá vyhlídková věž postavená na svahu Svatoboru v roce 1931 jako součást rozsáhlého projektu výstavby městského vodovodu. Je přístupná pěšky z náměstí ulicí Tylova po modré turistické trase.
V roce 2010 znovu zrekonstruované vyhlídkové místo nad Sušicí s malou vyhlídkovou plošinou vyčnívající nad okolní terén a posezením. Vyhlídka je přístupná pěšky od sušické nemocnice ulicí K Vyhlídce.
Oblíbená rekreační oblast pro obyvatele Sušice i návštěvníky města. Oblast, kde je možné od jara do podzimu rybařit, jezdit na kole i in-line bruslích, v létě se koupat a opalovat na březích řeky Otavy, kulturně se vyžít, v zimě pak lyžovat na běžkách a celoročně relaxovat. Do lesoparku Luh se dostanete po pár minutách pěší chůze z náměstí.
Rozhledna nabízí kruhový výhled na Šumavu i do vnitrozemí, v chatě se pak můžete občerstvit i ubytovat.
Jedná se o celodřevěnou věž s ochozem ve výšce 23,75 metrů. Věž má 8 podlaží, půdorys tvoří sedmiúhelník. Celková výška rozhledny je 27,75 m. Výhled z ochozu rozhledny je úžasný.
V objektu sušického sportoviště naleznete bazén, fitness, zimní stadion, lezeckou stěnu, občerstvení i masáže.
V Sušici naleznete celkem 9 naučných stezek. Na každé stezce vás čeká něco trošku jiného – někde historické památky a architektura, jinde jedinečná příroda a okouzlující výhledy do údolí řeky Otavy.