Divoce romantická soutěska Steinklamm

Okružní turistická trasa se značkou „Steinforelle/Pstruh obecný“ začíná u parkoviště v ulici Steinklammstraße. Odtud vede nahoru směrem k bance Sparkasse, kde mezi palírnou Bärwurzerei Gerl a muzeem Schnapsmuseum Penninger odbočíte po malém schodišti doprava k lesíku. Poté přejdete železnici a půjdete po rovné cestě podél kanálu až k jezeru Großarmschlag.

U jezera odbočíte doprava
a budete pokračovat po zvolna klesající lesní silnici. Za můstkem vystoupáte po úzké a kamenité cestě vzhůru do romantické soutěsky Steinklamm, kterou protéká řeka Große Ohe. Tato působivá soutěska vděčí za svůj vznik výškovým rozdílům v krajině, které zde musí voda na krátkém úseku překonávat. Formující sílu vody, která zde dosáhla svého vrcholu při mohutném tání na konci poslední doby ledové, dokládají v propasti hluboké až 100 m nejrůznější formy říční eroze, například vyhlazené plochy, žlaby a prohlubně, stejně jako jámy o hloubce až 2 m, většinou zaplněné sedimentem.

Obdivovat
můžeme také bohatost zdejší flóry. Nalezneme zde vzácné rostliny, jako je například dřípatka horská, bika lesní nebo vzácný vranec jedlový. Na konci soutěsky se vydáte směrem doleva a po cestě dolů zpět k výchozímu bodu trasy.

Značení:     

Důležité informace:

Výchozí bod:
parkoviště v ulici Steinklammstraße, 94518 Spiegelau

Veřejná doprava:
lesní železnice Waldbahn Zwiesel-Grafenau
autobusová linka Igelbus 6115 (autobus do Finsterau) a linka 7595 (autobus na Roklan)
autobusová linka 301 Zwiesel-Grafenau

Upozornění:
Na trase není možnost občerstvení!
Cesta je schůdná po tání sněhu od května do října.
Podmínkou jsou pevné body a jistá chůze!
Z důvodu bezpečnosti není dovoleno do soutěsky jezdit s kočárky, invalidními vozíky a koly.
Upozornění pro majitele psů: Na trase je nutné zdolat kovové schodiště se 7 stupni!