Turistické tipy – Kulturní region

Sochařský projekt „Kámen doteku“ Akčního sdružení Královský hvozd se rozprostírá mezi pěti německými a šesti českými obcemi kolem hraniční hory Ostrý na území o rozloze v průměru 30 kilometrů.
Arciděkanský kostel Narození Panny Marie je nejstarší dosud stojící stavbou ve městě.
Bývalý tovární objekt na výrobu rezonančních desek.
Soutok řek Vydry a Křemelné je jedním z nejmalebnějších koutů střední Šumavy.
Místo na soutoku Vydry s Křemelnou pojmenované po majiteli bývalé pily Čeňkovi Bubeníčkovi. Hydroelektrárna z roku 1912, vybavená Francisovou turbínou, vyráběla elektřinu pro Kašperské Hory. Stále funkční zařízení je národní technickou památkou.
Kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy v Železné Rudě, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Hojsově Stráži,…
Je staré poutní místo se studánkou, údajně léčivé vody, před rokem 1989 téměř čtyři desetiletí součást a správní středisko rozsáhlého vojenského výcvikového prostoru.
Farní kostel sv. Jana Nepomuckého v Železné Rudě je často fotografovaným motivem a ozdobou obce.
Jedná se o místní část obce Modrava, která se nachází na jižních svazích hory Sokol v údolí Filipohuťského potoka v nadmořské výšce 1093 m.
Galerie každoročně představuje vedle současných a regionálních umělců také díla slavných umělců minulých dob.
K nejzachovalejší části Kvildy patří Vilémov, kde dodnes stojí dřevěné hamerské domky, ukázka šumavské lidové architektury.
Významné poutní místo nedaleko Starého Srní.
Sedmdesát dva metrů dlouhý Hradlový most se nachází zhruba na polovině cesty mezi Modravou a Antýglem je věrnou replikou bývalého historického mostu s lichoběžníkovými věšadly dvoumetrové výšky.
Sklárna s ukázkami výroby navazuje moderním způsobem na tuto tradici a nabízí návštěvníkům příležitost zažít sklářské řemeslo z bezprostřední blízkosti ve všech jeho zajímavých podobách.
V roce 1976 byl v Novém Světě / Neugebäu na základě úředního rozhodnutí zbořen tamní kostel sv. Martina a přilehlý hřbitov byl srovnán se zemí. V roce 2008 dochází z iniciativy obce Borová Lada a rodáků bývalé obce a farnosti Nový Svět / Neugebäu k pietní úpravě zničeného hřbitova.
Je patrně součástí většího nedostavěného gotického chrámu ze 14. stol. Současná podoba je z doby po požáru r. 1591. Cenná je tzv. Kabátovská kaple z 15. stol. s hvězdovou klenbou. Nyní je zde umístěno kamenné desatero ze zbořené židovské synagogy.
Pozoruhodnou památkou Kašperských Hor je kamenný pranýř z roku 1630.
Ve výšce 85 metrů nad Sušicí a 551 metrů nad mořem se nachází barokní kaple Anděla Strážce, lidově zvaná Andělíček. Vrch Stráž, kde kaple stojí, sloužil v minulosti jako strážní a pozorovací místo. Místo je přístupné pěšky z náměstí ulicí Palackého a Alšovou nebo autem po silnici ze Sušice směr Žihobce.
S idylickou polohou na okraji lesa stojí v místní části Klingenbrunn Kaple Fatima.
Místo pro stavbu kaple, která byla posléze zasvěcena sv. Anně, bylo vybráno podle legendy.
Bývalá Hůrka – jediná dochovaná stavba významné sklářské osady Hůrka (Hurkental) proslulé výrobou zrcadel. V těsné blízkosti kaple byly obnoveny základy kostela sv. Vincence.
Kaple připomíná první osídlení Frauenau a je věnována zakladateli obce bratru Hermannovi.
Šindlov byl založen v roce 1760 jako dřevařská osada na schwarzenbergském panství.
Klášter St. Oswald je původní klášter Benediktýnů, ve kterém se nachází místo přírodního zázraku – pramen ve skále, kterému jsou připisovány léčebné účinky.
Secesní vila bývalých majitelů sklárny z roku 1903. U vchodu se dochovala barevná skleněná mozaika zobrazující fontánu.
Synagoga a s ní spojená budova židovské školy se nachází v Plzeňské ulici č. p. 178, od které je oddělena městskými hradbami.
Historická chata Klubu československých turistů byla vystavěna v roce 1924 nákladem 1 041 500 Kč.
V letech 1800–1801 byla postavena nová vesnice. Nová osada dostala jméno Fürstenhut, které se až později, v roce 1877 objevilo v české podobě Knížecí Pláně.
Každoročně 5. ledna, v poslední z 12. takzvaných Nocí vykuřování, stoupá Woidhausmich z vrcholu hory Luzný vzhůru, aby spolu s Wecklin, Doda-Ma, Durandlem a mnoha dalšími lesními duchy provozoval v Neuschönau své neplechy.
Na místě zrušeného hřbitova v r. 1984 je dnes Vzpomínkový park se Stolem smíření a pamětní deskou s nápisem: Karel Klostermannn – apoštol smíření mezi Čechy a Němci.
Dnešní dominantou obce je památkově chráněný kostel zasvěcený Panně Marii Bolestné, který vznikl z původní kaple ve středu rozptýlené osady vysvěcením v roce 1773.
Kostel se stal poutním místem celého Pošumaví, protože brzy po vybudování daroval kostelu Jindřich Hýzrle z Chodů obraz Bolestné Panny Marie považovaný za zázračný.
Hřbitovní kostel z první poloviny 14. století je jedinečně zachovalou středověkou památkou.
Děkanský kostel byl postaven v polovině 14 stol., krátce po výstavbě městských hradeb (hlavní městská hradba tvoří jeho jižní obvodovou zeď) vedle starší kaple ze 13. stol., která byla zabudována do stavby jako sakristie.
Pseudogotická stavba kostela z roku 1894 pokrytá pro šumavskou architekturu typickým šindelem.
Toto místo je známo již od pohanských dob. Dle pověstí bylo místo zasvěceno božstvu Černobugu a Moraně. Po příchodu křesťanství do těchto končin byl postaven na vrcholu malý dřevěný kostel.
Muzeum Šumavy, Muzeum motocyklů, Návštěvnické centrum Šumavy a Environmentální centrum Železná Ruda, Pivovar Belvedér
Muzeum lokálky se nachází v bývalé výtopně. Muzeum nabízí poutavou procházku historií bavorské lokálky od roku 1876 až po současnost.
Milovníci kultury se mohou ponořit do zašlých časů také v Muzeu selského nábytku v lázeňském parku.
Ať už v létě nebo v zimě, nezávisle na tom, v kterém ročním období tento jedinečný park navštívíte, fascinující umělecká díla ze skla působí pokaždé jinak a zvou po celý rok k procházce.
Muzeum šňupacího tabáku, první svého druhu na světě, se nachází v prostorách bývalého špitálu a prezentuje mimořádnou sbírku všeho, co souvisí se šňupacím tabákem.
Vorařská kolonie na břehu Otavy se známou hospodou. Své jméno údajně dostala podle malých typizovaných domků postavených pro dřevaře, kteří pracovali v místním skladu dřeva.
Hřbitov byl založen pravděpodobně v roce 1876. Pohřbívalo se na něm do roku 1946.
V prostoru hřbitova z kostela Panny Marie Bolestné byl v roce 2009 vystaven památník „Společná cesta“ ve spolupráci se sdružením rodáků Künische Gemeinde Hammern.
Vchynicko-tetovský plavební kanál, který byl vybudován podle návrhu inženýra Josefa Rosenauera v letech 1799–1801, zahrnoval pro posílení možnosti plavby speciální vodní díla – osm umělých vodních nádrží zvaných klauzy či švele.
V centru obce byl v roce 2001 odhalen pomník na památku 32 obcí a sídel Prášilska, které byly během padesátých let zničeny vojskem Československé lidové armády.
Z poutního místa je malebný výhled do hamerského údolí.
Po bezmála 150 letech od jeho postavení byl v roce 1976 zbořen a i s přilehlým hřbitovem srovnán se zemí. V roce 2008 se obec postarala o pietní úpravu někdejšího hřbitova a na letošní rok je naplánována pietní úprava prostoru kostela.
Původně renesanční dům, ve kterém sídlil i s rodinou zástavní držitel hradu Kašperk, tajemník krále Ferdinanda I., královský rada Jiří z Lokšan.
Rokokový kostel „Zur lieben Frau“ je malým klenotem v srdci Frauenau.
V potocích okolo Horské Kvildy se v minulosti rýžovalo zlato. Zlatokopeckou činnost dnes připomínají haldy přetěženého zlatonosného písku na potočních březích, tzv. sejpy.
Spolu s jednou z posledních dřevěných kapliček v Bavorském lese vám umožní nahlédnout do života selského lidu minulých staletí.
Horskokvildský řezbář pan Pavel vytvořil podle fotografie dřevěnou sochu Rankla Seppa v životní velikosti, můžete ji vidět v Horské Kvildě na zahradě pana Ladislava Pavla. Je vysoká 2,13 m, váží 200 kg a byla zhotovena ze čtyř dubových polen.
Ke kostelu vede pěší stezka s názvem „Společná cesta Panny Marie Bolestné s Ježíškem“.
Jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách.
U hlavní silnice směrem na Špičák nelze přehlédnout tovární komín a torzo průmyslového objektu se zřícenou střechou i ještě stojící kamenné obvodové zdivo s cihlovými doplňky vystavěné v letech 1882–1884, které připomíná zakladatele této továrny Julia Ottu Petzoldta.
Vesnice umělců Waldhäuser s domem Heinze Theuerjahra (Archa, ateliér a park se skulpturami). Tisíc metrů na hladinou moře a nádherný výhled až na Alpy, to je Waldhäuser, nejvýše položená horská obec Bavorského lesa. Waldhäuser, coby „magické“ místo, vždy svým kouzlem přitahoval milovníky přírody, citlivé jedince a umělce.
Tisíc metrů na hladinou moře a nádherný výhled až na Alpy, to je Waldhäuser, nejvýše položená horská obec Bavorského lesa. Waldhäuser, coby „magické“ místo, vždy svým kouzlem přitahoval milovníky přírody, citlivé jedince a umělce.
Malá vyhlídková věž postavená na svahu Svatoboru v roce 1931 jako součást rozsáhlého projektu výstavby městského vodovodu. Je přístupná pěšky z náměstí ulicí Tylova po modré turistické trase.
Na katastru Železné Rudy na trati Plzeň – Železná Ruda, která byla spojena s Bavorskou východní dráhou v roce 1877, se nachází šest železničních zastávek a dva tunely.
Zelená značka v oblasti Huťské hory kopíruje trasu původní Zlaté stezky.
Zlatá cesta zaujímala v systému středověkých stezek, které přecházely Šumavu centrální postavení a ležela v jejich přibližném geografickém středu.
Zaniklá osada obce Horská Kvilda. V letech 1799–1880 zde pracovala sklářská huť zřízená městem Kašperské Hory, která byla známá výrobou dutého skla a páteříků.