Na Velký Roklan

Od zastávky „Gfäll“ následujte značku „Auerhahn/tetřev“ směrem na Velký Roklan. Kousek za čekárnou začíná cesta stoupat vzhůru a pokračuje neustále do kopce, nejprve horským smíšeným, později smrkovým lesem.

Přibližně za 1,5 hodiny
dorazíte k restauraci Waldschmidthaus – krátká odbočka k vyhlídce na Roklanské jezero se rozhodně vyplatí (jezero je možné vidět po cca 100 m)! Po kamenných schodech vystoupáte až na vrchol Roklanu (1.453 m), který tvoří skalnaté bloky z ruly. Takřka alpský charakter má sestup k Roklanské kapli a dále k Roklanskému jezeru. Různorodost nedotčených smíšených horských lesů na člověka hluboce zapůsobí:

Stromy polámané vichřicemi
nebo sněhem nabízejí skvělé životní podmínky pro vzácná zvířata a rostliny. Značka „tetřeva“ vás dále povede mírně z kopce a poté téměř po úrovni svahu zpět k výchozímu bodu „Gfäll“.

Značení:      


Důležité informace:

Výchozí bod:
parkoviště „Gfäll“, od května do října P+R Spiegelau, odtud dále autobusem Igelbus
autobusová linka 7595 (autobus na Roklan)

Veřejná doprava:
autobusová zastávka Igelbus Gfäll (autobus na Roklan)

Tipy:
možnost občerstvení v restauraci Waldschmidthaus (pouze v letní sezóně)