Kašperské Hory – Základní informace

Polohopis

Kašperské Hory se nacházejí v podhůří centrální Šumavy v CHKO Šumava hraničící s NP Šumava. Leží v horském terénu na jižním svahu nad Opoleneckým a Zlatým potokem a údolím Otavy. Nalézají se ve středu mezi městy Sušice, Železná Ruda a Vimperk.
Pestrá historie malého, avšak významného královského horního města a poutavá poloha představují nyní atraktivní turistický cíl pro příchozí. Dnes jsou Kašperské Hory jedním z hlavních šumavských rekreačních center nabízejícím svým návštěvníkům po celý rok příjemně strávený čas s nabídkou kvalitních služeb.

Místní dominantou je hrad Kašperk, který vévodí zdejší krajině již od roku 1356, kdy jej nechal vystavět římský císař Karel IV. Hrad se stal symbolem tehdy nově zřízené kašperskohorské větve Zlaté stezky, což byla důležitá obchodní cesta vedoucí z bavorského Pasova do Kašperských Hor, kterou tento významný panovník nechal vybudovat. Hradní posádka měla za úkol také střežit hranici se sousedním Bavorskem a bezpečnost v kašperskohorském zlatonosném revíru, nejvýznamnějším zdroji zlata v předhusitských Čechách.

Rozloha: 4 415 ha
Nadmořská výška: 740 m n. m.

zeměpisná šířka: 49° 8’ 38’’
zeměpisná délka: 13° 33’ 34’’

Počet obyvatel

Celkem 1481 obyvatel (údaj k 1. 3. 2018), z toho 745 žen a 736 mužů
Průměrný věk – 42 let

Důležité kontakty

Důležitá telefonní čísla

Hasiči +420 376 582 215
Policie +420 376 582 289

Zdravotnické služby Kašperské Hory

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ladislav JON

+420 773 997 442
+420 608 442 666

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Dana HEINOVÁ

+420 376 582 383

Gynekologická poradna
MUDr. František KOŽNAR

Lékárna

+420 376 520 586

Pohotovost Nemocnice Sušice

+420 376 530 310
+420 376 530 110

MěKIS

+420 376 503 412
+420 376 503 413

e-mail: mekis@kasphory.cz, informace@kasphory.cz

Hrad Kašperk

+420 376 582 324

e-mail: info@kasperk.cz

Česká pošta +420 954 234 192