Turistické tipy – Rodinná zábava

Annín je nejmladší osadou náležící do katastru Dlouhé Vsi.
Barokní lékárna U Bílého jednorožce je jednou z nejzachovalejších lékáren s barokním interiérem v celé Evropě.
Netypicky, jakoby osamoceně, stojí poblíž chrámu jeho zvonice, zvaná Bílá věž, postavená roku 1581.
Boží muka atypického kruhového půdorysu ze 2. poloviny 18. století, situovaná v malebné poloze při cestě na Platoř, s výhledem na hrad Kašperk.
Bývalý kostel je dnes využíván pro sezónní výstavy moderního umění, v budově kláštera je od r. 2007 denní stacionář pro postižené spoluobčany.
Čeňkova Pila byla vybudována pražským obchodníkem Čeňkem Bubeníčkem poblíž soutoku Vydry a Křemelné po lesních kalamitách v letech 1863 a 1870.
Pohodlná, půl druhého kilometru dlouhá okružní trasa vás zavede k jeskyni z doby kamenné a dál mezi výběhy se zvěří.
V bezprostřední blízkosti obce Neuschönau se nachází Centrum národního parku Luzný „Nationalparkzentrum Lusen“, které tvoří několik samostatných zařízení: návštěvnické centrum Besucherzentrum Hans-Eisenmann-Haus, výběhy se zvěří Tier-Freigelände, botanická a geologická expozice ve volné přírodě a stezka korunami stromů Baumwipfelpfad.
Černá věž v jihozápadním rohu náměstí je zdaleka viditelnou dominantou města.
Chalupská slať představuje přechodný typ mezi údolními vrchovišti vytvořenými podél Vltavy a Křemelné a horskými vrchovišti z náhorní plošiny šumavských plání.
Podél silnice na Kašperské Hory stojí soubor dvojdomků s polovalbovými střechami a dvojicí polokruhových okének ve štítě, původně dřevařská kolonie, kterou dal pro své zaměstnance v první polovině 19. století postavit majitel panství kníže Schwanzenberg.
Galerie moderního a současného umění vznikla po roce 1989 v historickém domě na klatovském náměstí, v němž také sídlí barokní lékárna.
Svět přírodního parku nabízí pět různých výstavních okruhů, které představují rozmanitost Přírodního parku Bavorský les poučným, působivým a zábavným způsobem.
Jedná se o skutečné jádro a centrum města.Sušické náměstí Svobody je živým centrem města s mnoha obchody, restauracemi, cukrárnami, úřady, je i místem, které láká k odpočinku, ale i k návštěvě několika turisticky zajímavých míst.
Rekonstruované historické rýžoviště zlata je součástí 17 km dlouhé tematické turistické trasy na téma „Historie osídlení“, která zajímavým způsobem informuje v německém i českém jazyce o historii obce národního parku Sankt Oswald-Riedlhütte.
Kašperk je unikátním příkladem českého hradního stavitelství z doby Karla IV. Hrad nebyl nijak zásadně přestavován a díky tomu se zachovalo mnoho zajímavých stavebních prvků jako např. unikátní cihlová helmice na západní věži.
Hrad Rabí jako výrazná dominanta horního Pootaví patří k nejmohutnějším a nejrozsáhlejším středověkým hradním stavbám v Čechách.
K ojedinělým dílům české hradní architektury patří hrad Velhartice. Hrad se tyčí na skalním ostrohu nad levým břehem říčky Ostružná.
Javorník (hora 1066 m) – rozhledna. Přes rozhlednu na Javorníku vede množství turistických tras, po červeném turistickém značení směrem ke Kašperským Horám se nalézá Královský kámen – skalní útvar s výhlídkou (1058 m n. m.) nedaleko Nicova.
Oficiálním datem příchodu jezuitů do Klatov je 11. březen 1636. Jezuité tak i v Klatovech začali budovat misie, poté rezidenci a posléze kolej, kostel a školy.
Kostel je často označovaný jako klenot barokního umění jihozápadních Čech.
Muzeum Šumavy, Muzeum motocyklů, Muzeum české hračky
Již před třemi tisíci lety osídlili vrch Sedlo u Sušice Keltové. Obří hrad je nejvýše položené keltské hradiště v Čechách. Sedlo u Albrechtic s rozhlednou.
„Božskou květinu“ pojmenovanou švédským botanikem K. Linné, začali klatovští nadšenci pěstovat po skončení napoleonských válek.
Tyto krypty, sloužící do roku 1783 k pohřbívání členů řádu i jejich dobrodinců, byly vybaveny důmyslným systémem průduchů.
Klostermannova vyhlídka nabízí výhled do údolí řek Vydry a Křemelné, ze které je hezký výhled na protější Dračí skály.
Vytápěné koupaliště má k dispozici plavecký a relaxační bazén, brouzdaliště, hřiště na volejbal a dětskou skluzavku. Díky tomu nabízí absolutní radost z koupání a volného času.
V roce 2010 znovu zrekonstruované vyhlídkové místo nad Sušicí s malou vyhlídkovou plošinou vyčnívající nad okolní terén a posezením. Vyhlídka je přístupná pěšky od sušické nemocnice ulicí K Vyhlídce.
Unikátnost sušické Křížové cesty spočívá v jejím zpracování a umístění. Jednotlivá zastavení, která jsou velmi citlivě zasazena do malebného svahu, ukovali umělečtí kováři, studenti Střední školy v Oselcích, jako svou maturitní práci v roce 2010.
„Plný pocitů - aktivní - osvěžující“ – tímto heslem je možné charakterizovat lázeňský a zážitkový park KurErlebnispark BÄREAL, který se nachází v srdci města Grafenau.
Volnou formou podle motta „hravě a všemi smysly pochopit přírodu“ nabízí lesní hřiště zážitky ze hry a z přírody současně pro celou rodinu.
Na stezce se během putování idylickou přírodou podél vodní hladiny dozvíte mnoho zajímavého o hebkých obrech. Celková délka trasy činí cca 15 km.
Na ochranu středověkých Klatov byly kolem města vybudovány dva pásy kamenných hradeb.
„Muzeum historie lesa“ Národního parku Bavorský les nabízí expozici, která především dětem přiblíží vše, co souvisí s lesem.
Muzeum lehkého opevnění Annín se skládá z jednoho kompletně zrekonstruovaného objektu, dvou objektů v rekonstrukci a objektu rozstřeleného Němci za druhé světové války. Objekt je prohlášen kulturní památkou.
V prostorách muzea uvidíme předměty, které se vztahují k historii města a okolí. Najdeme tady expozici šumavského sklářství, sbírku dokumentující historii sušické výroby zápalek jako jedné z nejvýznamnějších v Evropě, sušický cínový poklad, kapucínskou knihovnu, jedinečnou sbírku skla Bruno Schreibera.
Výběh s vlky má rozlohu 3 ha a uprostřed něj vede dlouhá lávka, která je vyvýšená 3 – 4 m nad terénem. Vede zde i naučná stezka, která je přibližně 2 km dlouhá. Nachází se zde infocentrum a placené parkoviště.
Expozice v klatovském Pavilonu skla je se svými více než 500 exponáty druhou největší evropskou veřejně přístupnou sbírkou výrobků sklárny Lötz.
Jezírko nabízí odpočinek a přírodní zážitek v jednom.
Z větší části zůstalo také zachováno původní vybavení: dřevěné obložení stěn, nábytek apod. Budova je dnes sídlem městského úřadu.
Uprostřed náměstí Svobody stojí monumentální dvoupatrová renesanční radnice s 30,5 m vysokou vyhlídkovou věží přístupnou veřejnosti. Jedná se o jednu z největších radnic v Čechách.
Renesanční měšťanské domy jsou němými svědky hospodářsky nejvýznamnější epochy dějin města, kterou přineslo v 16. století pěstování chmele a čilý obchodní ruch na stezce do Bavor.
Vychutnejte si nejkrásnější výhled z nádherně situované vyhlídkové terasy na panorama Bavorského lesa až po Alpy.
Rozhledna nabízí kruhový výhled na Šumavu i do vnitrozemí, v chatě se pak můžete občerstvit i ubytovat.
Jediná zachovalá součást původního vojenského objektu, který od šedesátých let minulého století sloužil jako vojenský radar a stanice protivzdušné obrany státu.
Vychutnejte si radost ze sportu a hry, odpočiňte si a nechte svou duši spočinout! Díky idylické poloze na kraji obce si zde můžete užít krásné hodiny odpočinku.
Nikde není tak zřetelný neustálý vznik a zánik v přírodě jako právě u tohoto nedotčeného lesního potoka.
Četné archeologické průzkumy zjistily osídlení keltským kmenem Bójů. Obyvatelé tohoto opevnění byli především rýžovníky zlata.
Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na břehu Panského rybníka v Dlouhé Vsi. Kulturní památkou byla prohlášena v roce 1991.
Nechte se při příjemné procházce, doprovázené informačními tabulemi s luštěním kvízů, přenést do světa tohoto fascinujícího domácího dravce. Dozvíte se přitom mnoho zajímavého a důležitého o jeho životě.
Vychutnejte si přírodu podél toku říčky Mitternacher Ohe, divoké sestry řeky Ilz. Různé zážitkové zastávky, jako je například stromový dům, pohovka v řece nebo besídka lásky vás zvou, abyste popustili uzdu myšlenkám.
Turistické informační centrum v Železné Rudě nabízí návštěvníkům regionu jedinečný přeshraniční výletní program. Při jízdě Šumavským kurýrem mají příležitost poznat česká města Klatovy a Plzeň z jiné strany.
Turistický park v Železné Rudě, zelené centrum hraniční obce, vybízí k odpočinku a relaxaci na čerstvém vzduchu.
Technická kulturní památka, vybudována v r. 1799–1801 dle návrhu Ing. Josefa Rosenauera.
Tato secesní budova byla postavena v letech 1905 – 1907 jako městská spořitelna podle plánů plzeňského architekta R. Štěcha.
Na více než 1200 metrech čtverečních na vás čeká labyrint džungle s mnoha překážkami, trampolína, čtyřdílná vlnová skluzavka, dráha s elektrickými vozítky, měkká bouldrovací stěna nebo vnitřní fotbalové hřiště.
Velká, pečlivě udržovaná louka poskytuje krásný výhled na celý areál koupaliště a vybízí ke slunění. Naše koupaliště nabízí celou řadu aktivit pro oddychový a zábavný den plný koupání.
V obci dříve žila silná židovská komunita, v polovině 19. století ji tvořilo 37 rodin. V obci se dodnes nachází židovský hřbitov s barokními a klasicistními náhrobky, který byl prohlášen kulturní památkou.
Velký litinový kalich na vysokém podstavci se vypíná na dříve Šibeničním, dnes Žižkově vrchu ve výšce 618 metrů nad mořem. Místo je přístupné pěšky z náměstí po červené turistické trase ulicí Pod Kalichem.