Srní – Turistické tipy

Výběh s vlky má rozlohu 3 ha a uprostřed něj vede dlouhá lávka, která je vyvýšená 3 – 4 m nad terénem. Vede zde i naučná stezka, která je přibližně 2 km dlouhá. Nachází se zde infocentrum a placené parkoviště.
Technická kulturní památka, vybudována v r. 1799–1801 dle návrhu Ing. Josefa Rosenauera.
Klostermannova vyhlídka nabízí výhled do údolí řek Vydry a Křemelné, ze které je hezký výhled na protější Dračí skály.
Soutok řek Vydry a Křemelné je jedním z nejmalebnějších koutů střední Šumavy.
K nezapomenutelným zážitkům patří procházka podél nejkrásnější části řeky Vydry mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou.
Soutokem Černého a Prášilského potoka vzniká řeka Křemelná pod vrchem Kamenický u Prášil.
Významné poutní místo nedaleko Starého Srní.
Jediný dochovaný královácký dvorec je kulturní památkou stojící na pravém břehu řeky Vydry.
Slať je přístupná po poválkovém chodníku s jedenácti informačními tabulemi o povrchových rašeliništích a jejich vzniku.
Zdobí typické šumavské chalupy nad údolím řeky Vydry. K poznání dalšího kouzelného koutu v okolí Srní vede z Rokyty přes Horní Hrádky na Srní Klostermannova stezka. Informační panely popisují řadu zajímavostí ze života a díla K. Klostermanna včetně vybraných citátů.
Na místě zrušeného hřbitova v r. 1984 je dnes Vzpomínkový park se Stolem smíření a pamětní deskou s nápisem: Karel Klostermannn – apoštol smíření mezi Čechy a Němci.