Lindberg – Historie

Obec Lindberg vznikla v roce 1821 sloučením několika menších obcí. Od založení původní vesnice s 19 selskými dvory v letech 1345-56 se postupně připojilo dalších 21 místních částí. Dnes má obec Lindberg 2.400 obyvatel.

Po staletí udržovaná tradice výroby skla vtiskla obci trvalý ráz. Sklo z Lindbergu si získalo světový věhlas a stalo se vyhledávaným sběratelským objektem. Němými svědky dávno zašlých časů jsou zámky Buchenau a Ludwigsthal.

Zámek Buchenau byl vystavěn roku 1840 Benediktem von Poschinger a později rozšířen. Panské sídlo patřilo ke sklárně nazývané „Hilzenhütte“ a bylo v pozdějších letech přejmenováno na Buchenau. Sklo z Buchenau si vydobylo světové uznání a dodnes získává na aukcích nejvyšších ocenění. V roce 1942 byl zámek prodán soukromému majiteli. Po mnoho let zde žila a pracovala autorka kuchařských knih Erna Horn. O zachování objektu dnes pečuje pro tento účel založený spolek.

V místní části Ludwigsthal založil roku 1826 český podnikatel ve sklářství Jiří Kryštof Abele sklárnu na výrobu zrcadlového skla. Po jejím dokončení mu bylo Ludvíkem I. Bavorským povoleno přejmenovat místo na Ludwigsthal. Roku 1830 na místě vybudoval také panské sídlo Zámek Ludwigsthal. Stavební plány klasicistní stavby vypracoval pražský dvorní stavitel Zobel. Velké cti se zámku dostalo v roce 1876, kdy v něm po 13 týdnů pobýval princ Ota I. Bavorský von Wittelsbach, bratr krále Ludvíka II.

Od ledna 2008 si zámek pronajal spolek Pro Národní park Zwiesel e.V. a provedl v němž rozsáhlou rekonstrukci. Panské sídlo sklárny Ludwigsthal znovu zazářilo v plné kráse a je využíváno jako vzdělávací centrum pro otázky životního prostředí.

Celkem se v katastru obce Lindberg nacházelo 8 skláren. V letech 1434/37 je poprvé v urbáři pánů z Degenbergu zmiňována sklárna v Unterzwieselau. Roku 1568 zdědil sklárnu na výrobu zrcadel Spiegelhütte Joachim Poschinger. V jejím provozování byl natolik úspěšný, že vybudoval roku 1582 druhou sklárnu Jungmaierhütte.

Spiegelhütte – v letech 1834/36 vybudoval Benedikt von Poschinger na hranici svého panství u potoka Scheuereckbach továrnu na výrobu bílého skla a zrcadel. Roku 1848 sklárna vyhořela, okamžitě však byla postavena nová sklárna na výrobu dutého skla. Roku 1856 přešla sklárna při dělení panství Oberzwieselau k Buchenau a tím na syna Ferdinanda. Kolem roku 1900 nechal Ferdinand zhotovit nádherné vázy ve stylu secese, které dnes na aukcích dosahují nejvyšších ocenění. Provoz sklárny Spiegelhütte byl ukončen v roce 1931.

Hirschbachhütte – roku 1857 získal syn Benedikt při dělení majetku pouze jednu sklárnu, jeho bratr Ferdinand dvě. Benedikt proto vybudoval u ústí potoka Hirschbach do řeky Kleiner Regen druhou sklárnu, kterou však syn Benedikt roku 1879 vzhledem k její odlehlé poloze přestal provozovat.

Žádná z těchto historických skláren už dnes není v provozu, přesto žije v Lindbergu a jeho okolí mnoho výrobců skla i uměleckých sklářů.

Klenotem církevní architektury je kostel srdce Kristova v místní části Ludwigsthal. Tento svatostánek je s jistotou jedním z nejzvláštnějších kostelů, jaké jste kdy viděli. Jedná se o mistrovské dílo novorománského církevního stavitelství s celoplošnou výmalbou podle vzoru starých románských kostelů. Vystavěn byl Johannem Baptistou Schottem v letech1893 a 1894. Vnitřní vybavení a výmalbu provedl Franz Xaver Hofstötter z Mnichova.

Lindberg se vyvinul v moderní turistické centrum – přírodní, původní, divoké. Obec leží vnořena mezi nejvyššími vrcholky Bavorského lesa, přímo v srdci Národního parku Bavorský les.

Od roku 1997 zasahuje katastr obce ze dvou třetin na území národního parku a podléhá tak přísné ochraně. Jedinečné přírodní bohatství, jako jsou například horské a lesní pastviny, rašeliniště, mokřady a původní zalesněné oblasti jsou životním prostorem pro ohrožené rostlinné a živočišné druhy.

Návštěvníkům se naskýtá pestrá paleta možností pro trávení volného času. Rozsáhlá síť turistických a cyklistických tras nabízí jedinečné výlety s výhledy, při nichž se tají dech.

Rozlehlá síť zimních turistických a běžkařských tras (s přesahem za hranice České republiky) i blízkost lyžařského areálu Velký Javor jsou tajným tipem pro milovníky zimních sportů. Pestrou nabídku pro volný čas doplňují atraktivní návštěvnická zařízení Národního parku Bavorský les.