Hamry – Aktuality

V obci Hamry se pravidelně konají tyto akce

Velikonoční koncert v kostele Panny Marie Bolestné v Hamrech, který se koná na Velikonoční neděli - březen - duben

Turnaj v malé kopané, který se koná na sportovišti v Hamrech v měsíci červenci

Dřevorubecké soutěž - Hamerská sekyra, která se koná na sportovišti v Hamrech v měsíci srpnu