Hamry – Turistické tipy

Dvojhrbý holý vrchol je rozdělený hlubokým sedlem. Hora je lidově nazývána „Prsa Matky Boží“.
Bílá strž je nejvyšší šumavský vodopád a nachází se v údolí Bílého potoka v nadmořské výšce 940 m n. m.
V roce 1965–1969 byla na dolním toku řeky Úhlavy postavena sypaná přehradní hráz, která má plochu 148 ha a stálý objem milion krychlových metrů vody.
Zadní Chalupy leží na severním úbočí Ostrého a poblíž prameniště Chodské Úhlavy. O historii zaniklé obce Zadní Chalupy se dochovalo minimum dokumentů.
Dnešní dominantou obce je památkově chráněný kostel zasvěcený Panně Marii Bolestné, který vznikl z původní kaple ve středu rozptýlené osady vysvěcením v roce 1773.
Ke kostelu vede pěší stezka s názvem „Společná cesta Panny Marie Bolestné s Ježíškem“.
Z poutního místa je malebný výhled do hamerského údolí.
V prostoru hřbitova z kostela Panny Marie Bolestné byl v roce 2009 vystaven památník „Společná cesta“ ve spolupráci se sdružením rodáků Künische Gemeinde Hammern.
Sochařský projekt „Kámen doteku“ Akčního sdružení Královský hvozd se rozprostírá mezi pěti německými a šesti českými obcemi kolem hraniční hory Ostrý na území o rozloze v průměru 30 kilometrů.
U hlavní silnice směrem na Špičák nelze přehlédnout tovární komín a torzo průmyslového objektu se zřícenou střechou i ještě stojící kamenné obvodové zdivo s cihlovými doplňky vystavěné v letech 1882–1884, které připomíná zakladatele této továrny Julia Ottu Petzoldta.