Frauenau

Frauenau zve na každoroční akce

Noc vykuřování v městské hale: masopustní sobota

Zvonící skleněné zahrady u skláren Eisch a Poschinger i u Muzea skla:
každý druhý rok (2019)

Slavnosti skleněné stezky střídavě u skláren Eisch a Poschinger: každý druhý rok (2020)

Posvícení Auerer Kirwa a nedělní Kirta: počínaje pátkem po svátku Nanebevzetí Panny Marie (4 dny)

Farmářské trhy specialit Dörflanger: 3. sobota v září

Vánoční trhy na náměstí: 2. adventní sobota

Advent pod Roklanem: 3. adventní neděle
muzicírování a zpívání v rokokovém kostele