Frauenau – Historie

Laický bratr Hermann přišel z kláštera Niederaltaich přes filiální klášter Rinchnach do „údolí divoké řeky Au“, kde vymýtil les a roku 1324 založil Frauenau.

Po Hermannově smrti roku 1326 vybudoval Hartwig z Degenbergu v roce 1331 dřevěnou kapli, kam byl umístěn obraz Bolestné Matky Boží (Pieta), považovaný za zázračný. Údolí bylo pojmenováno jako "Augea Sancta Mariae" - německy: „naší milostivé paní luh“.

Byl to počátek tradice poutí k tomuto místu, která pokračovala a vzkvétala po celá následující staletí.

Poté, co zanikl gotický kostel Krumenauer-Kirche z roku 1396, byl roku 1767 vystavěn honosný rokokový kostel, který je dodnes ozdobou obce. Jeho centrální část korunuje vyobrazení Panny Marie.

Lesní bohatství regionu přilákalo velmi brzy sklářské řemeslo. Kolem roku 1420 je zmiňována první sklárna a postupně vzniklo v lesích kolem Frauenau mnoho dalších lesních sklářských hutí. Neustálé přesouvání z místa na místo z důvodu velké spotřeby dřeva, dalo těmto relativně jednoduchým stavbám přezdívku „létající hutě“.

Do dnešních dnů přetrvaly dvě sklárny, které vyrábějí pravé ručně foukané sklo z Bavorského lesa. Sklárna Poschinger staví na své 450-leté tradici. Sklárnu Eisch proslavil umělecký sklář Erwin Eisch a už po tři generace zůstává rodinným podnikem.
Ve sklárnách skupiny Nachtmann (dříve Krystallglasfabrik Isidor Gistl), které patří rakouské sklářské firmě Riedel, se vyrábí sklo strojově.

K tradici poutního místa a sklářské výrobě se ve 20. století přidal další důležitý zdroj příjmů, cestovní ruch.