Prášily – Turistické tipy

Ledovcové jezero na severozápadním svahu hory Poledník.
Jediná zachovalá součást původního vojenského objektu, který od šedesátých let minulého století sloužil jako vojenský radar a stanice protivzdušné obrany státu.
Nejmenší a zároveň nejvýše položené jezero na Šumavě.
Hraniční přechod s Německem vzdálený 4 km od Prášil byl součástí tzv. Vintířovy stezky. Hraniční přechod je určen pouze pro pěší a cyklisty.
Bývalá Hůrka – jediná dochovaná stavba významné sklářské osady Hůrka (Hurkental) proslulé výrobou zrcadel. V těsné blízkosti kaple byly obnoveny základy kostela sv. Vincence.
V centru obce byl v roce 2001 odhalen pomník na památku 32 obcí a sídel Prášilska, které byly během padesátých let zničeny vojskem Československé lidové armády.