Modrava – Turistické tipy

Není na Šumavě obec, která by mohla na svém území plnit takové požadavky milovníků šumavských krás, jak je tomu v případě Modravy.

Nejkrásnější přírodní scenérie Šumavy – rozlehlé tajemné Modravské slatě, pohledy na panorama nejkrásnějších šumavských hor – Javoru, Roklanů, Luzného, na dominantní vrcholy Mokrůvek, Špičníku, Blatného vrchu, Modravské hory, ale i na Alpský masiv, rozlehlá i kaňonovitá údolí modravských potoků, horské louky se vzácnou květenou, to vše jsou nezapomenutelné zážitky, které si každý návštěvník Modravy zapamatuje.
Březník je galerií jednoho z nejkrásnějších pohledů na Šumavě – širokého údolí Luzenského potoka s hraničními šumavskými horami Malou a Velkou Mokrůvkou, Hraniční horou a Špičníkem, kterému majestátně vévodí na bavorské straně státní hranice homolovitá hora Luzný (1375 m n. m.)
Mezi Březníkem (Pürstling) a Roklanem (Rachel), nedaleko hranice s Bavorskem, byla schwarzenberským panstvím kolem roku 1804 vybudována myslivna (Rachelhütte později Forsthaus), která byla nejvýše položenou obytnou stavbou na Šumavě.
Bývalý tovární objekt na výrobu rezonančních desek.
Sedmdesát dva metrů dlouhý Hradlový most se nachází zhruba na polovině cesty mezi Modravou a Antýglem je věrnou replikou bývalého historického mostu s lichoběžníkovými věšadly dvoumetrové výšky.
Historická chata Klubu československých turistů byla vystavěna v roce 1924 nákladem 1 041 500 Kč.
Jedná se o místní část obce Modrava, která se nachází na jižních svazích hory Sokol v údolí Filipohuťského potoka v nadmořské výšce 1093 m.
Zlatá cesta zaujímala v systému středověkých stezek, které přecházely Šumavu centrální postavení a ležela v jejich přibližném geografickém středu.
V okolí Modravy je přístupná Tříjezerní slať a Cikánská slať. Smůlou pro nadšené návštěvníky Šumavy je, že z důvodu uzavřenosti prostoru NP Šumava tyto velmi zajímavé slatě nemohou vidět že z důvodu konzervativní ochrany přírody Správa Národního parku Šumava naprostou většinu Modravských slatí před návštěvnickou veřejností uzavřela.
Vchynicko-tetovský plavební kanál, který byl vybudován podle návrhu inženýra Josefa Rosenauera v letech 1799–1801, zahrnoval pro posílení možnosti plavby speciální vodní díla – osm umělých vodních nádrží zvaných klauzy či švele.
Přehled doporučených lyžařských tras.
Modravsko – cyklistika v srdci Šumavy.
Přehled doporučených turistických tras.