Kvilda – Služby

Kvilda rozkládající se na šumavských Pláních je protkána sítí cyklostezek a pěších tras napojených na sousední Bavorsko. Snad každý turista se zastaví v hotelu Alpská vyhlídka na Bučině přímo na česko-bavorské hranici s výhledem otevřeným na jih do Bavorska. Za dobré viditelnosti lze spatřit i Alpy. Známé jsou prameny Vltavy na úbočí Černé hory. Obec disponuje veškerým turistickým zázemím.

Celková kapacita ubytování: 1200