Grafenau – Historie

Grafenau je nejstarším městem Bavorského lesa. Už v roce 1376 mu bylo císařem Karlem IV. uděleno právo ochránit vlastní výsostné území městskou hradbou a užívat i dalších privilegií, která obci později přinesla velký rozkvět.

Největší význam měl pro rozvoj města obchod se solí. Už tehdy bylo jistě Grafenau pro obchodníky se solí vítaným místem pro odpočinek a obchod, když na těžce schůdných soumarských stezkách přepravovali „bílé zlato“ do Čech. Jestliže byl tehdy „Woid“, jak se Bavorský les v dialektu nazývá, odlehlým a těžce přístupným místem, umíme dnes právě toto nejvíce ocenit.

Město Grafenau si přes svůj dávný původ dokázalo udržet mladistvý náboj. Velký důraz je přitom kladen na kulturu a dodržování lidových zvyků. Návštěvníci mohou v Grafenau nalézt mnoho dokladů z historie, ať už přímo na historickém náměstí, při středověkých slavnostech nebo při prohlídkách města s místním ponocným.

Mimořádný význam má Grafenau také jako sídlo Národního parku Bavorský les. První národní park Německa vznikl za branami města v roce 1970.

Hospodářská sféra města je dobře strukturována a sahá od materiálů pro stavební průmysl až po výrobní závody zaměřené na elektroniku a strojírenství.

V průběhu staletí se původní staré soumarské město Grafenau proměnilo v atraktivní a prosperující obec, která vás okouzlí především svou nabídkou volnočasových aktivit a zcela mimořádnou, až idylicky drsnou krajinou.