Borová Lada – Turistické tipy

Chalupská slať představuje přechodný typ mezi údolními vrchovišti vytvořenými podél Vltavy a Křemelné a horskými vrchovišti z náhorní plošiny šumavských plání.
V roce 1976 byl v Novém Světě / Neugebäu na základě úředního rozhodnutí zbořen tamní kostel sv. Martina a přilehlý hřbitov byl srovnán se zemí. V roce 2008 dochází z iniciativy obce Borová Lada a rodáků bývalé obce a farnosti Nový Svět / Neugebäu k pietní úpravě zničeného hřbitova.
Po bezmála 150 letech od jeho postavení byl v roce 1976 zbořen a i s přilehlým hřbitovem srovnán se zemí. V roce 2008 se obec postarala o pietní úpravu někdejšího hřbitova a na letošní rok je naplánována pietní úprava prostoru kostela.
Místo pro stavbu kaple, která byla posléze zasvěcena sv. Anně, bylo vybráno podle legendy.
V letech 1800–1801 byla postavena nová vesnice. Nová osada dostala jméno Fürstenhut, které se až později, v roce 1877 objevilo v české podobě Knížecí Pláně.
Šindlov byl založen v roce 1760 jako dřevařská osada na schwarzenbergském panství.