3 – Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple vybudovaná na kopečku jihozápadně od Knížecího dvora (Fürstenhof). Kaple byla původně kamenná, někdy po roce 1963 (kdy ještě kaple měla i střechu) však byla rozebrána na stavební materiál a místo zarostlo břízami. Na starých základech byla manželi Kropáčkovými za finančního přispění rodiny Linzmaierovy, která byla dříve majitelem pozemku, postavena v roce 1992 a dne 23. 5. 1993 byla posvěcena páterem Josefem Šimsou. Má novou střechu, sanktusník měděný. Okna, krov, eternit a některé řemeslné práce poskytla firma Fleisig. Původní kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1837. Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví.

Mapa