1 – Obec Hamry

Obec byla založena na obchodní stezce spojující Bavorsko a Čechy nazývané Železná či Bavorská. Osada na tomto místě je prvně zmiňována roku 1429. Tehdy nešlo o obec ve své dnešní podobě, ale spíš o soustavu samostatných dvorců, nacházela se zde Královácká rychta. Kromě výhodné polohy byla další prosperita obce způsobena rozvojem zpracování železné rudy, která se v jejím okolí těžila. Odtud také získala svůj název. Hamr, jeden z prvních na Šumavě, zde byl založen někdy mezi lety 1524–1535. Kromě zpracování rudy byly v obci a jejím okolí provozovány také jiné typicky šumavské způsoby obživy – sklářství (sklářská huť zde byla založena okolo poloviny 18. století), pily na dřevo a po roce 1869 také papírna. Založena byla firmou Petzold a fungovala až do 60. let 20. století. Její zbytky je dnes možné vidět po pravé straně silnice na Špičák, stejně jako zbytky náhonů, které zajišťovaly její vodní pohon.

Obec byla převážně německá. V roce 1850 zde při rozloze cca 3 530 hektarů žilo 1225 obyvatel. Počet obyvatel dále rostl a svého vrcholu dosáhl před druhou světovou válkou, kdy čítal 1450 lidí. Většina z nich byla po roce 1945 vysídlena, řada usedlostí zpustla a byla zbořena. Po zřízení „Železné opony“ byla obec přístupná pouze částečně a přístup do obce byl monitorován příslušníky Pohraniční stráže. Z nedaleké železniční zastávky Hamry-Hojsova Stráž byla odstraněna část názvu – Hamry. Přes to všechno však obec existuje až do dnešních dnů. Počet obyvatel se ovšem snížil téměř o 93 %. Lokálie zde byla od roku 1785, farnost o dva roky později.

Původní němečtí obyvatelé a jejich potomci na svůj domov nezapomněli a podíleli se jednak na obnovení nedalekého poutního místa Křížkov, za druhé na rozsáhlé rekonstrukci kostela Panny Marie Bolestné na počátku 90. let. Kostel vznikl rozšířením kaple z roku 1773.

Patronku obce připomíná také Cesta Panny Marie Bolestné, která ke kostelu vede. Stojí na místě bývalé křížové cesty, má 85 schodů a osm zastavení – do původních žulových sloupů osazených keramickými plastikami od Gustava Fifky se znázorněním sedmi bolestí Panny Marie. Osmá platika znázorňuje příběh z Kány galilejské, kde Ježíš proměnil vodu ve víno. Další plastiky je možné najít v prostorách kostela.

Mapa