11 – Stezka strážců hranice

Linie pevností v okolí Kašperských Hor sestává z několika postupně budovaných úseků. Nejvíce se kraje dotkl úsek s krycím označením H – 40 (Sušice). Sestával ze čtyř tvz. samostatných uzávěrů komunikací. První z nich tvořil uzávěr Ždánov na silnici mezi Kašperskými Horami a Nezdicemi na Šumavě. Ten byl tvořen šesti objekty vz. 37, z nichž jeden byl umístěn ve druhém sledu, aby kryl jejich týl.

Druhý uzávěr se nacházel u obce Tuškov. Před a za obcí jej tvoří šest pevnůstek. Tímto měla být uzavřena silnice Kašperské Hory – Bohdašice.

Nejrozsáhlejší uzávěr byl umístěn v prostoru obcí Annín – Nuzerov. Začínal u Bohdašic a palbou svých zbraní pokrýval cestu podél Otavy na Sušici

Na stavbu úseku H – 40 byl dne 26. května 1937 vyhlášen konkurz, který vyhrála firma Ing. Prokopa ze Strakonic. Nabídla totiž nejnižší cenu (17.785,- Kč za objekt). Úsek zahrnoval celkem 41 objektů LO vz. 37. Všechny byly k září 1938 vybetonovány a připraveny k použití. Za okupace bylo celkem 18 objektů úseku zničeno, čímž se jeho bojová hodnota stala téměř nulová.

Mapa