3 – Stezka strážců hranice

Případ podloudného obchodu a veřejného násilí Kiliána Novotného ze Staré Hutě ze dne 27. ledna 1933 hlášení četnické stanice Nezdice na Šumavě: „Kilián Novotný spáchal čin tím způsobem, že v okamžiku, kdy se ve společnosti jeho druha, Jana Fastnera ze Staré Hutě čp. 94, střetl s četnickou hlídkou v chodbě domu Evarista Petličky v Pohorsku čp.42 a Fastner byl osloven strážmistrem Diblíkem, odrazil vší silou loktem praporčíka Fabriciuse, kterého tím udeřil do žaludku, způsobiv mu přechodnou bolest, a skočil k východu z chodby, kdež však na kluzkých a namrzlých schodech upadl, ale přesto, aniž by se vážně zranil, prchal dvorem na volné prostranství k nedalekému lesu, kdež ve tmě a mlze zmizel. Novotný byl pronásledován praporčíkem Fabriciusem, který však ho nedostihl, ježto pro bolest žaludku nemohl v běhu pokračovati.

Četnická hlídka přistihla jmenované právě v okamžiku, kdy tito vycházeli z bytu Evarista Petličky a chtěla zjistiti totož nost jmenovaných, ježto jí byli úplně neznámí, přičemž Novotný spáchal vylíčené násilí, aby se zachránil útěkem, a tak své zatčení překazil. Útokem neznámého muže na praporčíka Fabriciuse byl strážmistr Diblík upozorněn, že jde o nebezpečné individuum, a proto také rychlým a energickým zakročením zadržel druhého muže, v němž byl pak zjištěn Jan Fastner, který jest podloudníkem s cizozemským umělým sladidlem.

Také při osobní prohlídce u něho bylo nalezeno 1 kg cizozemského umělého sladidla. Dále u něj byl nalezen nůž upravený jako jednostranná dýka, a byl proto udán Okresnímu soudu v Kašperských Horách pro přestupek zbrojního patentu. Kromě toho bylo nalezeno v bytě pod schody Evarista Petličky ještě 2 kg cizozemského umělého sladidla, o němž tvrdil Fastner, že náleží muži, který uprchl a jehož jméno Fastner neprozradil. Fastner byl pak zatčen a ještě týž den dodán do vazby Okresního soudu v Kašperských Horách pod č. z. 17. Jak bylo během vyšetřování zjištěno, šlo v daném případě o dva odvážné a drzé podloudníky, kteří právě před příchodem četnické hlídky rozprodávali v bytě Evarista Petličky cizozemské sladidlo místním překupníkům a byli na odchodu k domovu.

Mapa