5 – Hradlový most (Rechle)

72 metrů dlouhý dřevěný hradlový (označení „rechle“ je odvozeno od německého slovesa Rechen – hrábě) most je replikou historického dřevěného mostu. V tomto místě bylo plavené dřevo zachycováno soustavou tyčí, počítáno a usměrňováno z řeky Vydry do Vchynicko-tetovského kanálu, který zde začíná.

Hradlový most „Rechle“
Most navíc díky vtokovému objektu na svém kraji reguloval průtok vody kanálem. Otvory v podlaze sloužily pro zasunutí tyčí, které za nízkého stavu vody sloužily k zadržení dřeva. Ty pak splavované dříví zadržovaly až do doby, než z okolních jezírek dorazila vyšší vlna. Původní, přes 200 let starý, most byl odstraněn roku 1953. Po ukončení plavby dřeva spojoval Rokytu a Modravu a dřevěné prvky byly strženy poté, co se přestal používat kvůli nově vybudované cestě přes Antýgl. V roce 2000 byl opraven na náklady NP Šumava a ČEZ. Součástí areálu je i tzv. rybí přechod, který umožňuje i pohodlnější tah ryb. Dnes se kanálem plaví dřevo jen při ukázkách plavby a vázání vorů, které jsou pořádány správou NP. Voda, která je zde odkloněna z koryta Vydry, pohání turbíny hydroelektrárny Vydra.
Další rechle pak byly vybudovány na Otavě v Dlouhé Vsi, kde se dřevo zachytávalo, vytahovalo a uskladňovalo. O  tomto místě najdete více informací přímo na zastávce této stezky Dlouhá Ves.

Mapa