3 – Černohorská nádrž

Černohorská nádrž sloužila v minulosti, v době plavení palivového dřeva, jako zásobárna vody, která byla v době plávky dřeva odpouštěna Černohorským potokem do Modravského potoka a dál do plavebního systému.

Dokázala zadržet až 2 200 m3 vody. Dnes je vypuštěna. Černohorská nádrž se nachází na území Filipohuťského lesa, v severní části místa zvaném Bahniště, u silnice do Filipovy Hutě, severně od křižovatky této silnice s Vltavskou cestou, v nadmořské výšce 1110 m. Dno nádrže je porostlé travinami a smrkovým náletem. V koruně hráze vede zpevněná cesta z Filipovy Huti. Hráz pravděpodobně novodobě rozšířená, odtok má novodobou úpravu z betonových trub. Nádrž má lichoběžníkový tvar. Přímá hráz je situována na západní straně nádrže, její délka je okolo 70 metrů, koruna hráze má šířku 4,5 metru, výška hráze v nejnižším bodě nádrže je přibližně 2 metry. Zhruba ve středu hráze je umístěn odtok z betonových trub průměru 150 cm.

Je chráněna od roku 2013 jako prvek kulturní krajiny a jako nedílná součást unikátního technického díla – Vchynicko-tetovského kanálu, budovaného v letech 1799–1801 pro plavení dřeva v jinak nedostupných částech Šumavy.

Zároveň se nádrž nachází v jádrovém území tetřeva hlušce a je součástí území ponechávaného samovolnému vývoji.
V oblasti se nachází přechodové rašeliniště lesního typu. Leží v nadmořské výšce 1130 m, má rozlohu 22 hektarů a maximální hloubku 1,2 metru, objem rašeliny odhadován na 154 tisíc kubických metrů.

Mapa