4 – Annín / kaple

Kaple s hrobkou byla postavena v novogotickém stylu roku 1886 a je místem posledního odpočinku známé šumavské sklářské dynastie Schmidů. Její loď, mající na každé straně dvě, vitrážemi zasklená, okna, je orientována směrem na východ. Ze západní strany stojí dvoupatrová věž. Presbytář kaple je polygonální.

Interiér byl po druhé válce poničen a rozkraden. Některé věci se posléze objevily v kašperskohorském muzeu. Stěny jsou ověšeny zarámovanými epitafy rodu. Vyplývá z nich, že jako první zde byla pohřbena osmnáctiletá Therese Schmid. Najdeme zde epitaf nejslavnějšího člena rodu Josefa Eduarda Schmida a jeho manželky Anny. Ta byla dcerou dalšího slavného skláře Wilhelma Kralika. Je tu uložen i popel Eduardových bratrů Josefa a Rudolfa. Ti byli majiteli skláren na Vogelsangu a Stachách-Kůsově. Zajímavé jsou i skleněné ověsky tvaru kapek visící z kůru.

Místo je zajímavé i z toho důvodu, že první pokusy se spiritismem v Čechách se konaly právě tady v Anníně za vedení továrníka Eduarda Schmida.
Kaple bývá zpřístupněna při různých annínských výročích.

Mapa