Pěší turistika

Okruh: Modrava – Březník – Cikánská slať – Modrava

Nenáročná 15 km dlouhá trasa do samotného srdce šumavských hvozdů.

Z Modravy vede cesta mírným stoupáním po asfaltové komunikaci podél Modravského potoka do dějiště románu Karla Klostermanna „Ze světa lesních samot“, na Březník. Březník je galerií jednoho z nejkrásnějších pohledů, kterému vévodí homolovitá hora Luzný (1375 m n.m.) Z Březníku trasa pokračuje nejdříve po asfaltové komunikaci stoupáním úbočím Studené hory a v klesání u Trampusova křížku se mění na štěrkovou cestu. Přes Cikánskou slať cesta pokračuje jako povalový (dřevěný) chodník, který navazuje na štěrkovou cestu, která klesáním pokračuje do Modravy.

Modrava – Poledník

Náročná trasa pro pěší o délce 12 km (+ zpáteční cesta) vedená po asfaltové komunikaci.
Trasa vede mírným stoupáním z Modravy širokým údolím Roklanského a dále Javořího potoka, přes Javoří Pilu k Javoří slati. Odtud cesta stoupá až na vrchol Polední hory (1315 m.n.m.), na které je 36 metrů vysoká rozhledna Poledník, která poskytuje nezapomenutelný výhled jak na Šumavu a Bavorský les, tak na Alpský masiv.

Okruh: Modrava – Rokyta – Tříjezerní slať – Rybárna – Modrava

Náročnější trasa pro pěší o celkové délce 14 km.

Z Modravy do Rokyty je možné volit mezi dvěma cestami. Jedna trasa vede po prašné komunikaci horskými pláněmi po bývalé vesnici Vchynici – Tetov. Druhá trasa vede z Modravy po silnici III. třídy přes Hradlový most (Rechle) podél Vchynicko – Tetovského plavebního kanálu. Z Rokyty trasa pokračuje stoupáním přes Adamavu horu k vrchovištnímu rašeliništi s naučnou stezkou s názvem Tříjezerní slať. Odtud trasa pokračuje klesáním k Rybárně – bývalé schwarzenbergské fořtovně a pokračuje mírným klesáním podél Roklanského potoka do Modravy.

Okruh: Modrava – Filipova Huť – Horská Kvilda – Kvilda – Prameny Vltavy – Modrava

Náročná trasa pro pěší o celkové délce 29 km.

Z Modravy trasa stoupá kolem Klostermannovy chaty na Filipovu Huť, odkud pokračuje přes Korýtko po lesní asfaltové silnici do Horské Kvildy. Z Horské Kvildy vede trasa po silnici III. třídy okolo Jezerní slatě (rozsáhlé rašeliniště s naučnou stezkou a vyhlídkovou věží) do Kvildy kde pokračuje okolo kostela sv. Štěpána na rozcestí, odkud pokračuje proti toku Vltavy na Prameny Vltavy. Z Pramenů Vltavy pokračuje trasa stoupáním na úbočí Černé hory, kde od turistického označníku klesá kolem Černohorské plavební nádrže na Modravský most a poté podél Modravského potoka do Modravy.

Naučná stezka: Modrava – Filipova Huť

Středně náročná trasa pro pěší o délce 2 km (+ 1,5 km cesta zpět do Modravy).

Při silnici směrem na Filipovu Huť je za hotelem Mádr odbočka doprava na kamenný most přes Filipohuťský potok. Za mostem trasa stoupá podél Filipohuťského potoka na Filipovu Huť a jsou při ní umístěny tři informační tabule – o vodní fauně a lesní flóře, o horském lese a o flóře horských luk.

Stezka není v žádném případě určena ani pro cyklisty ani pro pěší turisty bez řádné turistické obuvi.

Cesta zpět na Modravu je z Filipovy Hutě vedena okolo chaty FRAM zelené turistické trase.