Lesní hřiště

Volnou formou podle motta „hravě a všemi smysly pochopit přírodu“ nabízí lesní hřiště zážitky ze hry a z přírody současně pro celou rodinu. Zážitkový areál o ploše 50 ha skýtá bezpočet dobrodružství. Je to přesně ten pravý cíl pro rodinný výlet. Na prozkoumání čekají tři zábavné části hřiště.

Při procházce po dvoukilometrové přírodní naučné stezce zažijí návštěvníci na deseti stanovištích neobyčejné pohledy do života lesa. Muzicírovat s přírodními materiály, dotýkat se rostlin, cítit bosýma nohama lesní půdu, naslouchat zpěvu ptáků, nasávat vůně přírody nebo se prostě vnitřně zklidnit.

Na jednotlivých hřištích se můžete klouzat, šplhat, hrát si nebo se houpat. Některé z atrakcí jsou – stejně jako většina cest na lesním hřišti – bezbariérové.

Lesní louka ve středu celého areálu nabízí dostatek místa k řádění. Badatelé mohou v tůňkách hledat vážky, pozorovat přičinlivý život v hmyzím hotelu nebo se v dutině datla vžít do role ťukajícího ptáka. Kromě toho je k dispozici také ohniště a přístřešky. V chladném ročním období je možné na louce stavět skvělá iglú a sněhové sochy.

To vše je pohodlně dostupné lesní železnicí Waldbahn a autobusy Igelbus.


Mapa