Vrchol Javorné a prameny Ostružné

Tato dodnes turisticky opomíjená část Šumavy se nalézá mezi osadami Keply (východně) a Javorná (západně). Přímo navazuje na horské oblasti Železnorudska a Prášilska a patří k místům s nádhernými výhledy a s výskytem rozmanité horské flóry. Dominantou je hřeben hory Javorná (1090 m.n.m.) zvedající se asi 2 km západně od osady Keply (947 m.n.m.). Hřeben hory se táhne ve směru SZ – JV v délce kolem 2 km mezi Keplemi a Javornou. Celá hora je pokryta kobercem lesů. Pod jižním svahem jsou velké pastviny a pramení zde řeka Ostružná. Za zmínku stojí pohnutý osud osady Keply (947 m.n.m.). Kdysi to byl velký hospodářský dvorec. Po válce si prošel pohnutou historií. Došlo k odsunu německého obyvatelstva, území začala spravovat armáda a dvorec se stal součástí uzavřeného vojenského újezdu. Původní dvorec byl zcela zničen a byl zde postaven objekt vojenských lesů a statků skládající se z hospodářských budov a z jednoho vícepodlažního obytného domu – socialistické vesnice pro všechny pracovníky statku. Obrat nastal po r. 1989 po zrušení vojenského újezdu a po zpřístupnění celého území. Dnes jsou již nevzhledné socialistické stavby přestavěny a lépe zapadají do krajiny. Kříží se zde několik turistických cest a zájem o tuto oblast se pozvolna zvyšuje.

Cesta na vrchol Javorné začíná na parkovišti nedaleko osady Keply, na křižovatce turistických cest. Z parkoviště vede modře značená stezka směrem na Zhůří. Na skládce dřeva, kde se dá také parkovat, se trasa odděluje od modré značky a pokračuje již neznačenou lesní cestou k západu. Je poměrně široká využívaná především ke svozu dřeva. Přicházíme k vodárně, odkud cesta stoupá nahoru svahem k velké pasece, za kterou se rozkládají louky s několika buky. Odtud je již vrchol na dohled. Na tyči označující nejvyšší bod hory je schránka s vrcholovou knihou a u ní lavička. Rozhled je ale omezený pouze k SV. Z vrcholu lze po jižním neudržovaném svahu sejít na cestu, která je vede na louku pod jižním svahem hory. Zde se otevírají nádherné pohledy k jihu, JZ a západu na hraniční hřeben Šumavy s nejvyšší horou Velký Javor (1456 m). Lze spatřit i táhlý hřeben Plesné (1336 m), Polom (1295 m) a Pancíř s rozhlednou (1213 m).

Na louce jižně pod vrcholem Javorné se nalézá prameniště Ostružné. Podle silného zurčení lze najít poměrně silný pramen zcela ukrytý pod trávou. O pár desítek metrů vyvěrá další pramen. Jít podle vznikajícího toku ale nelze, protože okolí potůčku je stále více zamokřené. Z louky se lze po pěšině mlázím vrátit na cestu s modrou turistickou značkou v místech hraničícími s rezervací Kepelské mokřady a se vrátit zpět k východisku turistických cest v Keplích.

Východisko: Parkoviště Keply

Délka trasy: cca 5 km

Převýšení 140 m s pozvolným výstupem

Trasa: Lehká

Mapa