Zhůří (Kepelské Zhůří - Haidl am Ahornberg)

Osada na svahu Javorné tvořila základ Zejbišské rychty. Nejstarší zmínky o Zhůří pocházejí ze začátku 17. století. Osada byla založena dřevorubci a uhlíři, kteří pálili dřevěné uhlí pro sklárny a hamry v okolí. V polovině osmnáctého století byla zprovozněna i místní sklářská huť. Z té doby pocházel také původně dřevěný, později zděný kostel zasvěcený sv. Trojici. Tento kostel několikrát vyhořel, byl však vždy obnoven.

Na počátku 20. století stojí ve Zhůří kromě kostela i fara, škola, 2 hospody, mlýn s pilou, hamr a hladírna skla. Od r. 1913 zde fungoval i poštovní úřad s telefonním spojením a četnická stanice. V obci byl také vodovod a dvě vodní elektrárny. V době mezi válkami žilo v obci přes 600 obyvatel, převážně německé národnosti.

Na konci války, 5. května 1945 se v okolí Zhůří odehrála bitva mezi německými kadety a vojáky americké 90. pěší divize. Po těžké bitvě bylo zabito 10 amerických vojáků, další vojáci byli zraněni. Zabito bylo i 24 německých důstojnických kadetů a příslušníků Hitlerjugend. Většina domů byla poškozena, několik jich vyhořelo, kostel přišel o střechu. Místní obyvatelstvo před boji uprchlo do nedaleké Javorné a do Kochánova.

Po skončení 2. světové války bylo německé obyvatelstvo vysídleno. Zhůří bylo dosídleno z velké části reemigranty ze Slovenska a Rumunska. V únoru 1948 začala v obci fungovat česká škola. V dubnu a květnu 1952 byla obec vystěhována. Zhůří se stalo součástí vojenského újezdu Dobrá Voda a bylo postupně srovnáno se zemí. Z nedalekého Hadího vrchu tyčícího se nad osadou se stalo tankové cvičiště.

Po zrušení vojenského újezdu v 90. letech minulého století bylo na místě zaniklé obce vytvořeno pietní místo. Na místě zbořeného kostela byla vystavěna kaplička a postaven Kříž smíření, který dokládá smutný osud této zničené šumavské obce. U kapličky jsou umístěna dvě umrlčí prkna zdobená německými nápisy. Nedaleko kaple byl vztyčen žulový pomník na počest padlých amerických vojáků. Nelze přehlédnout ani mohutné památné stromy v okolí bývalé osady a na úbočí Hadího vrchu.

Na začátku května se každoročně koná připomínka bitvy z 5. května 1945 a pietní akt na památku zabitých amerických vojáků. Příležitostně se konají i vzpomínkové akce na zaniklou osadu.

Místo není přístupné pro automobilovou dopravu. Jako výchozí místa pro pěší turistiku lze doporučit:

  • Parkoviště Stará Huť - nenáročná trasa po komunikaci po zelené značce 2,5 km
  • Obec Keply – zajímavá trasa úbočím Hadího vrchu po modré značce 3,5 km
  • Odbočka ze silnice č. 27/I (Klatovy – Železná Ruda) – nenáročná trasa po komunikaci po žluté značce 3,2 km
  • Parkoviště na Nové Hůrce - trasa po modré značce přes Slučí Tah a Slatinný potok 4,5 km

Mapa