Bučina

(1153 m n. m.) – bývalá nejvýše položená osada v Čechách.

Vyhlídkové místo na jižní část Šumavy a Alpy.

Hraniční přechod pro pěší a cyklisty.

Společný informační bod Správ NP a CHKO Šumava a NP Bavorský les.

Mapa