Pramen Vltavy

(1172 m n. m.) – pramen nejdelší české řeky v pralesovitých porostech horských klimaxových smrčin.

Bývala zde chata Klubu českých turistů.

V současné době informační bod.

Mapa