Klášterský Mlýn

Secesní vila bývalých majitelů sklárny z roku 1903. U vchodu se dochovala barevná skleněná mozaika zobrazující fontánu. Sklárna byla založena v roce 1836 v místě mlýna klatovských benediktinů. Původně vyráběla skleněné perle a tabulové sklo, později také křišťálové a secesní. V letech 1878–1908 patřila k nejvýznamnějším v Rakousko-Uhersku a v té době získala řadu ocenění na světových výstavách. Postupem času význam sklárny klesal, v roce 1947 byla zrušena a budovy v průběhu dalších let zbourány. Výrobky klášterskomlýnských sklářů jsou vystaveny v muzeu v Kašperských Horách.

Mapa