Židovský hřbitov

V obci dříve žila silná židovská komunita, v polovině 19. století ji tvořilo 37 rodin. Po roce 1848 však židovští obyvatelé většinou odešli do měst a k roku 1930 se zde už neuvádí žádná osoba tohoto vyznání.

Jejich domy byly soustředěny v části obce mezi návsí a katolickým kostelem. Řada z nich se dochovala po různých přestavbách dodnes.

Stávala zde klasicistní synagoga, která však v roce 1937 vyhořela a byla zbourána.

V obci se dodnes nachází židovský hřbitov s barokními a klasicistními náhrobky, který byl prohlášen kulturní památkou.


Mapa