Dřevařské dvojdomky v Dlouhé Vsi

Podél silnice na Kašperské Hory stojí soubor dvojdomků s polovalbovými střechami a dvojicí polokruhových okének ve štítě, původně dřevařská kolonie, kterou dal pro své zaměstnance v první polovině 19. století postavit majitel panství kníže Schwanzenberg.

Domky oddělovala střední chodba, byty měly jizbu a světnici do ulice, vzadu byla kuchyň a chlév.

Některé dvojdomky jsou prohlášeny za kulturní památku.

Mapa