Annín

Annín je nejmladší osadou náležící do katastru Dlouhé Vsi. Vznikla až v roce 1796, a to založením sklárny panem Augustinem Mullerem z Vatětic, který toto údolí nazval po své manželce. Ve své sklárničce vyráběl křišťálové sklo a malé skleněné kolárky, tzv. pateříky (korálky k růženci). Největší rozkvět Annín zaznamenal až v polovině 19. století, kdy se podnik dostal do majetku Josefa Emanuela Schmidta, který začal vyrábět růžové i čiré sklo nejvyšší kvality. Schmidt začal vyvážet i do Anglie. Postaral se o to, aby v Anníně byl postaven první hotel a pekárna. Měl i vlastní elektrárnu. Postaral se o zhotovení železného mostu. A dokonce si zde nechal postavit hrobku ve tvaru kaple, kde je také pohřben. V roce 1910 zavedl František Novotný, jeho zeť, jako první v Rakousko-Uhersku leštění křišťálového skla. K modernizaci sklárny došlo ještě v roce 1934, kdy sklárnu vlastnil zeť pana Novotného Karl Schell. Sklárna v Anníně, i když jen v omezené výrobě pokračuje dodnes. Nutno podotknout, že na území osady Annín byl v roce 1960 otevřen první kempink v ČSSR. U sklárny je také veliká líheň pstruhů.

Sklárna Annín – v současné době zde probíhají ukázky sklářského řemesla (např. tavení skla). V objektu sklárny je „Muzeum“, kde jsou vystavená díla vyrobená ve sklárně Annín jak v minulosti, tak současných mladých umělců, kteří se účastní workshopů a sympozií pořádaných ve sklárně.

http://www.annin-glass.cz/

Sklárna Rajsko – tato malá provozovna se nachází asi 1,5 km od Annína. Probíhají zde ukázky broušení skla, vinutí perel a další drobné ukázky. Součástí provozovny je také malé interaktivní muzeum.

http://sklarskasumavaos.wgz.cz/


Mapa