Horní Antýgl

Jedná se o samotu, která patřila (a dosud patří) k Horské Kvildě, a dnes na ní nalezneme jednu z nejdochovalejších ukázek bývalé šumavské architektury (U Štěrbů).

V současnosti je to rekreační chalupa, která je ale svými majiteli citlivě udržována ve svém slohu.

Louky na Horním Antýglu jsou zčásti chudé, kamenité, zčásti podmáčené až zrašelinělé s výskytem celé řady chráněných druhů rostlin.

Mapa