Výhledy

Výhledy (Schrollenhaid), samota čítající pouze několik chalup, náležely odedávna k Horské Kvildě.

Samotná Horská Kvilda má poměrně extrémní podnebí nevhodné pro pěstování ani nenáročných zemědělských plodin, zato na Výhledech obhospodařovali Horskokvildští svoje drobná políčka.

Díky své poloze, je to jižní stráň, ze které studený vzduch stéká do údolí Hamerského potoka, je zde klima o něco příznivější.

Políčka byla značně chudá a kamenitá, zvláště v zadní části, kde jsou dodnes zachovalé kamenné snosy, dávající představu náročnosti zdejší zemědělské práce.

Po vyhnání německy hovořícího obyvatelstva zůstala políčka ležet ladem. Zčásti se z nich staly louky a pastviny, část zarostla lesem či náletovými dřevinami, část je podmáčená a místy zrašelinělá.

Výhledské louky jsou dnes malebným zákoutím poblíž Horské Kvildy, je odsud krásný výhled na Velký i Malý Roklan a nepřehlédnutelný není ani majestátní vrch Antýgl, tyčící se na druhé straně Hamerského údolí.

Mapa