Sejpy a Zlatá stezka

V potocích okolo Horské Kvildy se v minulosti rýžovalo zlato. Zlatokopeckou činnost dnes připomínají haldy přetěženého zlatonosného písku na potočních březích, tzv. sejpy.

Zlatá stezka – středověká obchodní cesta z Pasova do Kašperských Hor vedoucí přes Březník, Filipovu Huť, Horskou Kvildu a Zhůří. Některé úseky její trasy, většinou úvozy, kterým starousedlíci říkají soumarské stoky či kolébkové cesty, jsou stále znatelné.

Mapa