Hřbitovní kostel Panny Marie

Je patrně součástí většího nedostavěného gotického chrámu ze 14. stol. Současná podoba je z doby po požáru r. 1591. Cenná je tzv. Kabátovská kaple z 15. stol. s hvězdovou klenbou. Nyní je zde umístěno kamenné desatero ze zbořené židovské synagogy. Patrně krátce po založení kostela vznikl v bezprostřední blízkosti hřbitov, kde se pohřbívalo až do roku 1924. Poté byly náhrobky odvezeny a místo se proměnilo v park. Kamenné náhrobky z doby po r. 1500 byly v 19. stol. vyjmuty z podlahy kostela a vsazeny do kostelní zdi.

Mapa