Kaple Anděla Strážce

Ve výšce 85 metrů nad Sušicí a 551 metrů nad mořem se nachází barokní kaple Anděla Strážce, lidově zvaná Andělíček. Vrch Stráž, kde kaple stojí, sloužil v minulosti jako strážní a pozorovací místo. Řeka Otava, kterou máme při pohledu z Andělíčku jako na dlani, byla dlouhá staletí předmětem zájmu rýžovníků zlata. Místo je přístupné pěšky z náměstí ulicí Palackého a Alšovou nebo autem po silnici ze Sušice směr Žihobce.

Lidově zvaná Andělíček. Nachází se na vrchu Stráž (oblíbené vyhlídkové místo). Raně barokní kaple postavená kapucínským řádem v letech 1682–83 na způsob poutnických kaplí. Roku 1735 byla kaple obehnána ambity se čtyřmi nárožními kaplemi, které jsou zasvěcené Matce Boží, sv. Janu Nepomuckému, sv. Floriánu a sv. Máří Magdaléně. Když byla za vlády Josefa II. zrušena řada klášterů a poutních míst, postihl tento osud i kapli Anděla Strážce. Za pouhých 50 zlatých ji roku 1792 v dražbě koupil děkan Prokop Harrer. Kaple byla znovuotevřená roku 1799. V roce 1882 byla ke svému 200. výročí založení opravena a pseudorománsky přestavěna. Současná podoba pochází z roku 1936 a je z dílny sušického stavitele Karla Houry. Poutních míst k Andělu Strážci není mnoho a sušická kaple je bezesporu nejvýznamnější v rámci celé České republiky. Dle záznamů přišlo na poutní místo v roce 1908 kolem 10 000 lidí.

Svátek svatých Andělů Strážných, stanovený na 2. října, rozšířil na celou církev papež Klement X. v roce 1670.

Mapa