Muzeum Šumavy a sušický mechanický betlém

Muzeum Šumavy najdeme v samém centru města na náměstí Svobody v renesančním měšťanském domě s gotickým jádrem z 2. poloviny 15. století. Muzeum v Sušici bylo založeno již v roce 1880 místním učitelem Josefem Holíkem jako první muzeum v Pošumaví. Sbírky byly uloženy nejdříve v radnici, až později se přestěhovaly do současných prostor. V letech 1775– 1936 bylo v budově muzea děkanství, teprve pak byly prostory předány městskému muzeu. V prostorách muzea uvidíme předměty, které se vztahují k historii města a okolí. Najdeme tady expozici šumavského sklářství, sbírku dokumentující historii sušické výroby zápalek jako jedné z nejvýznamnějších v Evropě, sušický cínový poklad, kapucínskou knihovnu, jedinečnou sbírku skla Bruno Schreibera. Velkým lákadlem je sušický mechanický betlém s kopiemi významných budov ve městě a okolí s ukázkou starých tradičních šumavských řemesel. Betlém je jedním z největších mechanických betlémů v České republice. Vznikl během 10 měsíců v roce 2004. Délka betlému je 5 metrů, hloubka 3,5 metru a výška 2,8 metru. Obsahuje kolem 150 pohyblivých a 150 pevných figur a 35 objektů, průběžně jsou přidávány nové. Veřejnosti je betlém zpřístupněn od konce roku 2004.

Mapa