Radnice s vyhlídkovou věží

Uprostřed náměstí Svobody stojí monumentální dvoupatrová renesanční radnice s 30,5 m vysokou vyhlídkovou věží přístupnou veřejnosti. Jedná se o jednu z největších radnic v Čechách. Svou dnešní podobu získala při přestavbě v letech 1850–1851. Budova radnice sloužila nejrůznějším účelům: podle dobových záznamů se zde nacházely dvě sýpky na obilí, v roce 1850 bylo v severním křídle zbudováno také vězení, prostory radnice byly pronajaty i městské spořitelně, své zázemí zde nalezlo také městské muzeum. Ve vstupní chodbě na vnitřní zdi v přízemí radnice je umístěna jedna z nejstarších památek Sušice. Jde o kamennou desku s latinským nápisem, která byla původně zasazená ve zdi Klášterní brány zbořené roku 1856. Český překlad latinského textu zní: „Roku 1322 Jan První, český a polský král a kníže lucemburský, syn Jindřicha, císaře římského, vzorného křesťana, tuto obec dal obehnati hradbou; kteréhožto vznešeného krále a jeho potomků věčná památka budiž na nebesích. Amen.“

Na levém nároží radnice je k vidění zvonek Planýř, který sloužil k ohlašování požárů. Poslední rozsáhlou rekonstrukcí prošla radnice na začátku 21. století, kdy proběhla modernizace vnitřních prostor, bylo zastřešeno vnitřní nádvoří radnice, vybudován výtah a podkrovní výstavní prostory, do přízemí radnice bylo umístěno informační centrum. V informačním centru získáte turistické informace a můžete si půjčit klíče od vyhlídkové radniční věže.

Mapa