Tříjezerní slať

Tříjezerní slať je malé horské vrchoviště pod Oblíkem –1224 m n. m.

Uprostřed slati jsou tři jezírka.

Slať je přístupná po poválkovém chodníku s jedenácti informačními tabulemi o povrchových rašeliništích a jejich vzniku.

Mapa