Antýgl

Jediný dochovaný královácký dvorec je kulturní památkou stojící na pravém břehu řeky Vydry.

Štít přední budovy zdobí erb Králováků, na kterém stálo: Nikoho pán a nikoho sluha.

V r. 1500 zde byla založena sklářská huť s jednou sklářskou pecí, která byla v místním dialektu nazývána ein Tiegel = Antiegel.

Vyráběly se zde korálky pro růžence tzv. „páteříky“, které dodnes zdobí oltář kostela Nejsvětější Trojice v Srní.

Dnes je Antýgl velmi navštěvovaný kemp s možností ubytování v budovách.

Mapa