Křemelná

Soutokem Černého a Prášilského potoka vzniká řeka Křemelná pod vrchem Kamenický u Prášil.

Na jejím toku stávaly mlýny, např. Selský, Zaječí a mnoho menších osad.

Na přítocích řeky Křemelné tehdy pracovalo 21 vodních mlýnů se 24 vodními koly a jednou turbinou.

Mapa