Vydra

Řeka Vydra vzniká u Modravy soutokem několika potoků – Roklanského, Filipohuťského a Modravského.

K nezapomenutelným zážitkům patří procházka podél nejkrásnější části řeky Vydry mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou. V balvanovitém řečišti tvoří řeka peřeje, četné kaskády a tzv. obří hrnce, které vznikly staletým vymíláním kamenů. Nad mostem přes řeku Vydru u Antýglu je jeden z největších obřích hrnců. Ve stráních nad řekou jsou unikátní skalní útvary, tzv. kamenná moře. Stezka je určena pro pěší a imobilní návštěvníky a informační tabule popisují hlavní pozoruhodnosti území.

Mapa