Vchynicko-tetovský kanál

Technická kulturní památka, vybudována v r. 1799–1801 dle návrhu Ing. Josefa Rosenauera.

Stavbu financoval tehdejší majitel panství kníže Josef Schwarzenberg.

Plavební kanál začíná na řece Vydře u Rechlí – hradlový most a ústí do řeky Křemelné.

Délka kanálu je cca 16 km, výškový rozdíl 190 m.

Po trase kanálu jsou dochovány původní klenuté kamenné mosty a vyzděná koryta.

Palivové dříví se plavilo dále od Čeňkovy Pily po Otavě a Vltavě až do Prahy.

Význam kanálu klesal po omezení těžby dřeva a část kanálu byla využita jako přivaděč vody pro vodní elektrárnu Vydra na Čeňkově Pile.

Mapa