Gsenget

Hraniční přechod s Německem vzdálený 4 km od Prášil byl součástí tzv. Vintířovy stezky. Svůj název získal po stejnojmenné dřevařské osadě, která se nacházela na rozlehlé planině v blízkosti přechodu. Osada Gsenget byla založena v roce 1772 hrabětem Kinským pro zajištění potaše pro sklářskou výrobu a v době svého největšího rozkvětu měla spolu se sousedními Horními a Dolními Ždánidly 25 domů a mlýn. Jejich zbytky jsou zde patrné dodnes. Hraniční přechod je určen pouze pro pěší a cyklisty.

Mapa