Filipova Huť

Jedná se o místní část obce Modrava, která se nachází na jižních svazích hory Sokol v údolí Filipohuťského potoka v nadmořské výšce 1093 m. Je tak nejvýše položeným sídlem v České republice a v době, kdy byla správní obcí, byla nejvýše položenou obcí České republiky. Z osady se otevírá výhled na hraniční panorama, kterému vévodí bavorské vrcholy hory Roklan.

Za založení Filipovy Huti jako osady se pokládá vznik sklářské huti na duté sklo, kterou založili v roce 1785 Franz Denk a Franz Weber z Horních Hrádků (Schlösselwald). Osada dostala jméno po tehdejším majiteli panství hraběti Filipu Kinském. Sklárna zanikla v roce 1820. Sklářská historie Filipovy Hutě je zobrazena ve znaku obce Modrava – je jí sklářská píšťala.

Po roce 1798, kdy Filipovu Huť jako součást prášilského panství koupil Schwarzenberg, se začíná Filipova Huť rozvíjet jako typická dřevařská osada. Největšího rozmachu dosáhla okolo roku 1880, kdy zde žilo 1 620 obyvatel.

Místem Filipovou Hutí probíhala historická Zlatá cesta z Kašperských Hor do Pasova, podél které byla v době jejího vzniku vystavěna obslužná stavení této obchodní cesty. Takové stavení dalo název i navazující osadě Korýtko – napájecí místo soumarů. Do konce II. světové války byla Filipova Huť správním úřadem, pod který spadaly osady Preisleiten, Modrava (Mader) a Březník (Pürstling). Po druhé světové válce byli odtud stejně jako z ostatních pohraničních obcí vysídleni Němci, opuštěné domy byly zlikvidovány a správní obcí se stala Modrava.

Z dochovaných staveb byla v roce 1958 prohlášena venkovská usedlost – horská chalupa č. e. 12 jako nemovitá kulturní památka, která má pozoruhodný a v Česku již málokde dochovaný zvýšený nájezd do stodoly. Chalupa nese po bývalých majitelích, rodiny Lohrových, název Lorka.

Preisleiten

Preisleiten byla malá dřevařská osada patřící k obci Filipova Huť, vznikla až na počátku 19. století v přímé souvislosti s výstavbou Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu a následným plavením dřeva. Ještě v roce 1945 je zde uváděno 14 domů se 46 obyvateli. Osada byla zbourána okolo 1958.

Pozůstatky osady jsou ukryty v lese na stráni nad pravým břehem řeky Vydry. Jsou zde k vidění rozvaliny kamenných podezdívek chalup, snůšky kamení oddělující hranice pozemků a mimo jiné tu a tam lze najít i nějakou součástku z vybavení usedlosti.

Mapa