Keltská hradiště

Sedlo u Albrechtic s novou rozhlednou

Již před třemi tisíci lety osídlili vrch Sedlo u Sušice Keltové, kteří zde v nadmořské výšce 902 metrů vybudovali prakticky nedobytné hradiště. Hradiště na Sedle představovalo vskutku impozantní stavbu s délkou více než 400 metrů a šířkou až 114 metrů. Jihozápadní okraj hradiště ležel na okraji několik desítek metrů hlubokých strmých skalních propadlin tvořících nezdolatelnou překážku.

Přes vrchol Sedla vede několik turistických značených tras s možností působivých výhledů do širé krajiny (na hrad Kašperk, vrch Svatobor, Poledník a do dalších malebných šumavských koutů) z nově vybudované rozhledny nebo z místních skalnatých výběžků.

Obří hrad

Nejvýše položené keltské hradiště v Čechách. Zbytky valů hradiště byly objeveny teprve v roce 1926. Keltská pevnost pocházející pravděpodobně z 2.–1. století před naším letopočtem, sloužila patrně k ochraně rýžovišť zlata na říčce Losenici. Novější výzkumy uvádí možnost, že se jedná o ohrazení posvátného místa.

V blízkosti hradiště západním směrem nalezneme kamenné moře s vyhlídkou do okolí a také informační panely naučené stezky Keltové na Šumavě. Tyto informační cedule seznamují návštěvníky s historií osídlení Šumavy Kelty a dále pak popisují zbytky keltského hradiště Obří hrad u Popelné. Výchozím místem 1,5 km dlouhé stezky (3 km se zpáteční cestou po stejné trase) je parkoviště v Popelné, na které je možno dojet po úzké silnici z Nicova.

Mapa