Javorník

Kamenná rozhledna na Javorníku byla postavena v roce 1938. Za pouhé 2 měsíce byla vybudována věž o výšce 24 metrů čtverhranného půdorysu podle návrhu architekta Karla Houry. Slavnostní otevření se konalo 28. srpna 1938. Za druhé světové války byla rozhledna zabrána německým vojskem jako protiletecká pozorovatelna.

Po válce sloužila rozhledna opět původnímu účelu, rozhlednu však začaly přerůstat okolní smrky a v roce 1997 byla uzavřena. V roce 2001 vznikl nadační fond Karla Klostermanna, který ve spolupráci s operátorem mobilních telefonů (který pokryl většinu nákladů) rozhlednu opravil a navýšil. Nad původní střechou je umístěna ve výšce 39,5 metru osmiboká vyhlídková plošina, v jejíž vrchní části jsou umístěny vysílací antény. Znovu zpřístupněna byla 5. července 2003 a poskytuje nádherný výhled na Šumavu, Pošumaví i do hlubokého vnitrozemí – nad jednotlivými okny je mapa krajiny s popisem měst a kopců.

Přes rozhlednu na Javorníku vede množství turistických tras, po červeném turistickém značení směrem ke Kašperským Horám se nalézá Královský kámen – skalní útvar s výhlídkou (1058 m n. m.) nedaleko Nicova.

Mapa